Serveis

Dret fiscal

Auditoria fiscal

Revisió rutinària, regular o excepcional de la situació tributaria de la empresa o de les persones. Estat del compliment formal de les normes (comptabilitat, facturació, declaracions), aplicació de les normes (amortitzacions, operacions vinculades, valoració d’actius i passius, etc., Identificació de riscos tributaris abans que es facin més grans.

Planificació tributària

Treballs orientats a l’estructuració de negocis o fluxos de rendes per adaptar-los a la millor tributació possible (especialment necessari en cas de negocis entre empreses de diversos països), planificació de les successions i tributació en empreses familiars (tributació de l’empresa, tributació dels socis), Planificació tributaria en patrimonis personals (modalitats d’estalvis fiscalment rendibles), Les Fundacions Privades en l’àmbit tributari, Les operacions vinculades en els grups empresarials, etc. Pagar el correcte aprofitant tots els beneficis fiscals que ens proporciona l’AEAT.

Assessorament fiscal

Assessorament continuat per a empreses i particulars en tota classe d’impostos que es pot prestar a través de la consulta del client o de l’atenció regular i continuada a l’organització a que es destina.

Serveis fiscals regulars

Confecció de tota classe de declaracions tributàries, tancaments fiscals de la comptabilitat i representació del client davant l’AEAT.

Assistència tributària

Assistència i/o representació del client davant del Òrgans de Gestió, de la Inspecció i dels Tribunals de tota classe (Econòmics Administratius, Contenciosos i Ordinaris en totes les seves instancies). Defensa dels interessos i drets del client davant d’una actuació tributària cada cop més agressiva.

Planificació i auditoria
 • Auditoria fiscal
 • Planificació tributaria
Assessorament fiscal
 • Atenció de consultes
 • Assistència regular i continuada
Serveis fiscals regulars
 • Confecció de declaracions (IVA, IRPF, IS, Retencions, Impostos Especiais, Altres)
 • Tancaments comptables en l’àmbit fiscal
 • Representació tributària en les notificacions de l’AEAT
Assistència tributaria
 • Assistència i representació davant dels Òrgans de Gestió
 • Redactar i presentar recursos contra reclamacions de Gestió fins al TEAC
 • Assistència i representació davant dels Òrgans d’Inspecció, acceptant o rebutjant les actes
 • Redactar i presentar recursos contra les decisions de la AEAT, fins i tot fins al TEAC
 • Assistència i representació davant dels Tribunals Administratius, contenciosos i ordinaris, fins a les últimes instancies
Vols més informació? Deixa’ns les teves dades
Sergi Ubach
Responsable de l'àrea comptable i consultora
Lucía Silván
Responsable de l’àrea fiscal i mercantil i consultor
Mayka Valls Bach
Àrea laboral