Serveis online

Descobreixi sense haver-se de desplaçar de la seva oficina l’estat econòmic i financer de la seva empresa, o de la dels seus competidors, així com analitzi la viabilitat d’emprendre una determinada actuació estratègica. Tot això gràcies als serveis online oferits pels nostres economistes experts en gestió d’empreses.

Anàlisi de balanços

Vostè ens facilita dos balanços de sumes i saldos i nosaltres fem l’anàlisi dels mateixos, oferint-li un detallat informe per a conèixer la qualitat de la seva estructura econòmica i financera, així com la qualitat del seu compte de resultats.

En concret, podrà saber si està excessivament invertit en actius fixos que no produeixen vendes de manera proporcional, o si està excessivament endeutat, en total o a curt; o si el seu fons de maniobra és negatiu, insuficient, o pel contrari és molt bo.

Pel que fa al compte de resultat, podrà veure si les seves vendes o xifra de negoci és proporcional al valor invertit en actius, si la seva marginalitat bruta és bona i si les ratis d’EBITDA i CASHFLOW son adequats, entre d’altres.

Interessat?
Vols més informació? Deixa’ns les teves dades

Anàlisi de competidors

Vostè ens indica de forma clara un total de 5 empreses, societats mercantils, que considera competidores seves. Nosaltres analitzarem els seus balanços dipositats al Registre Mercantil i li oferirem un detallat informe econòmic i financer d’aquestes empreses i de la seva mateixa, comparant-les entre si en diferents segments: Inversió, Vendes, rotacions de l’actiu, marginali- tat bruta i neta, EBITDA, CASHFLOW, rendibilitat del capital, entre d’altres.

Això ens permetrà oferir-li un anàlisi de balanços de cadascun dels seus competidors, així com li presentarem una gràfica de posició competitiva de totes de les empreses, que li permetrà ubicar-se en relació als seus competidors.

Interessat?
Vols més informació? Deixa’ns les teves dades

Pla de negoci o viabilitat

Vostè ens informa en relació a que vol estudiar la viabilitat. Pot ser de la pròpia empresa en funcionament, o d’un nou projecte d’inversió o de negoci.

En tots els casos, haurà de facilitar-nos la informació que li demanarem i experts economistes en gestió d’empreses s’ocuparan del seu projecte.

Interessat?
Vols més informació? Deixa’ns les teves dades